Ur. w Zamościu. Ukończył Technikum Ekonomiczne, WSE w Katowicach (1960) i studia podyplomowe na wrocławskiej WSE (1979). Pracował m.in. w PSS (księgowy), Zakładach Mięsnych (gł. ekonomista), PMRN (przew. MKPG). Działał w NOT i związkach zawodowych, był czł. kolegium red. "Wspólnej Pracy"