Ur. w Zamościu, pochodzi z Majdanu, absolwent I LO i KUL (historia). Pracował m.in. w Oddziale Wojewódzkim "Caritas" (dyrektor), później w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Był też dziennikarzem "Kroniki Tygodnia" (1997-99). Autor kilkunastu artykułów dotyczących historii Zamościa i współautor historii piłki nożnej na Zamojszczyźnie (wyd. 1990). Opracował wspomnienia Konrada Lipczyńskiego (Z moich wspomnień, wyd. Zamość 2020). Fotograf zamojskiej awifauny (internet), zwłaszcza Doliny Górnej Łabuńki.