Ur. w Sitańcu, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie, w 1925-39 uczył w szkołach powszechnych. W czasie okupacji prowadził sklep spoż., potem składnicę jaj. Po wojnie był współorganizatorem Gimnazjum Mechanicznego oraz miejscowego SD, pierwszy przewodniczący MK SD, w 1954-55 był przewodniczącym PK SD, ponadto czł. MRN, działacz FJN. Uczył w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1981). Spoczywa na cmentarzu w Sitańcu.