Młode miasto znalazło się w prestiżowym dziele J. Brauna (Kolonia 1616) z widokami miast Europy, w tym 8 z Polski. W innym dziele o Koronie i Litwie niemiecko-holenderskiego geografa i kartografa A. Cellariusa (Amsterdam 1659) Zamość widnieje wśród 20 miast wyróżnionych ryciną. Uchwała sejmowa z 1673 podzieliła miasta (dla celów podatkowych) w Królestwie na 7 klas. Do najwyższej zaliczono Kraków, Poznań, Lwów, Warszawę, Lublin i Zamość! Zamość u schyłku Rzeczypospolitej, wg Rosjan wyglądał jak miniaturowy Kraków, który uważał się za "drugi Rzym".
W Nowym dykcjonarzu jeografii powszechnej... (Wrocław 1813) - Zamość Nowy, jedno z nayznacznieyszych miast polskich, na wielkiey drodze pocztowey z Warszawy do Lwowa, o 34 mil od pierwszego z tych miast a 14 od drugiego, w okolicy piękney polistey. Założone (...) na wzór miast włoskich, z podsieniami u domów w rynku, który jest bardzo piękny i obszerny (...). Teraz Zamość jest stołecznym miastem jednego z 10 powiatów departamentu Lubelskiego. To mieysce iedno z nayznakomitszych z tylu względów w kraiu naszym, ma wiele ciekawości do oglądania, i samo dostateczne iest do ściągnięcia swemu założycielowi imienia wielkiego. W 1897 ogłoszono klasyfikację miast do poboru podatku od mieszkań - Zamość w pięciostopniowej skali zliczony został do IV kategorii.


 * Cellarius Andreas Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae, omnimque regionum ... Amstelodami 1659, (605 s.), zawiera oprócz Zamościa - widoki  Biecza, Braniewa, Elbląga, Gdańska, Grodna, Krakowa, Krosna, Królewca, Lublina, Lwowa, Łowicza, Pilawy, Poznania, Przemyśla, Sandomierza, Smoleńska, Torunia,  Warszawy, Wilna.
* W 1886 komisja rządowa spraw wewnętrznych wyznaczyła fundusz na pożyczki dla właścicieli placów pustych którzy by chcieli zabudować. Obejmował miasta gubernialne oraz Zamość i Częstochowę
 * Klasyfikacja miast do podatku od mieszkań (1897):
Kl. 1 - Moskwa i Petersburg
Kl. 2 - Warszawa, Wilno i m.in. Odessa, Rostów, Kijów, Charków, Jałta, Kiszyniów

Kl. 3 - Lublin, Łódź i m.in. Ryga, Grodno, Berdyczów, Żytomierz, Brześć Litewski
Kl. 4 - Zamość, Białystok, Kielce, Radom, Kalisz, Będzin, Włocławek, Zgierz,
Suwałki, Siedlce, Sosnowiec, Częstochowa, Chełm, Łomża i m.in. Kowno, Dubno, Kowel, Winnica, Biała Cerkiew
Kl. 5 - m.in. Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów, Krasnystaw, Sandomierz, Skierniewice, Augustów, Olkusz, Pułtusk, Skierniewice, Konin, Zduńska Wola, Łowicz, Ostrołęka.