Ur. w Komarowie, absolwent zamojskiego Technikum Mechanicznego, ukończył bialską AWF (1979), uprawiał od 1969 zapasy  w "Hetmanie", tam później instruktor, w 1981-2011 trener w "Agrosie", ob. trener sumo w UKS "Sorga". Od 2010 trener I kl.; wyszkolił ok. 20 mistrzów Polski wszystkich kategorii wiekowych. Wyróżniony Złotą Gwiazdą PZZ. Także trener sumo. Pracował w Zespole Szkół w Sułowie.