Ur. w Lublinie, ukończył SGGW, uczestnik wydarzeń 1968, w l. 70-tych pracował w "Sztandarze Ludu", później w Koszalinie i Szczecinie, w 1979-1982 i w 1990 w "Tygodniku Zamojskim", gdzie przewodniczył kołu "S" dziennikarzy, działacz "Solidarności", redaktor "Biuletynu Ziemi Zamojskiej", internowany. W 1989 został działaczem Komitetu Obywatelskiego w Zamościu, w 1992 założył i wydał 1 numer "Zamojszczyzny ałoo". W 1993 kandydował do Sejmu z Unii Pracy. W różny sposób represjonowany , inwigilowany. Prowadził zakład konserwacji drzew pomników przyrody, pielęgnacji roślin. W 2019 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.


 * Zamojszczyzna ma mieć oryginalny, nigdzie dotąd nie praktykowany program redakcyjny, a odpowiedni dobór personelu gwarantuje jakość gazety i szybkie zdobycie poczytności. (J. Rachwald)