Pierwsza wzmianka o resursie w pobliżu d. pałacu, pochodzi z 1861. W 1911 korespondent z Zamościa pisał o balu w sali resursy z doskonałą posadzką w nowym atrakcyjnym domu jaki sobie w Zamościu zbudowano (Dom Centralny). Resursa Obywatelska otwarta 8 I 1921 staraniem Wacława Bajkowskiego. Wpisowe 100 zł, wstąpiło do niej 105 osób, (czynna od 17°° w pałacu na parterze, ob. notariat), później w ratuszu (sala posiedzeń). Jej prezesem został Romuald Jaśkiewicz, gospodarzem był Kornobis i Kopciński, a z-cami Bielenia i Bajkowski, później Porębski.
Grano tam w brydża lub w pokera (czasem do rana wygrywano lub przegrywano po kilka tysięcy złotych), były czasopisma, czasem urządzano bale, zabawy, czynne było od 1926 koło szachowe. Wg informatora z 1924 - Rynek 7, prezes inż. Tadeusz Muśnicki, od 1926 J. Skolimowski. W 1930 powstał w jej miejsce Klub Obywatelski (osobne hasło).


 * W Resursie spotykali się uczestnicy Zjazdu Naukowego (1929), w poprzedzającym dniu zebranie zapoznawcze, pierwszego i drugiego dnia obiad (2 p.poł.).