Do pierwszej, przedwojennej renowacji doszło m.in. z inicjatywy starosty Mariana Sochańskiego, a jej koszt wyniósł 171.594 zł (miasto 76,5 tys., właściciele 90 tys., urząd wojew. 5 tys.). Były to jedne z najważniejszych tego rodzaju robót w Polsce (wydobyto i ożywiono utajone moce artystyczne Zamościa) - przykład pierwszych tak szeroko zakrojonych prac konserwatorskich. Do nadzoru powołano Komisję Artystyczno-Konserwatorską, o  utworzenie takiej komisji zwrócił się 19 II 1936 do burmistrza WKZ (7 osób: burmistrz - przewodniczący, architekt powiat. i miejski, Edward Kopciński - artysta-malarz, Michał Pieszko - regionalista, Zygfryd Krauze - rejent i konserwator lubelski Józef Dutkiewicz), a konsultantem był Jan Zachwatowicz.
Rynkowi przywrócono styl i urok. Częściowo przywrócono walory architektoniczne ratusza i kamienic. M.in. usunięto ok. 50 balkonów i kilkanaście przybudówek (przede wszystkim z podcieniowych arkad), szpetne szyldy, zewnętrzne instalacje, zainstalowano latarnie, usunięto pozostałe drzewa z Rynku. Kamienice poddano konserwacji i remontom, zharmonizowano ich kolorystykę. Ponadto w l. międzywojennych zrekonstruowano Bramę Lwowską, dokonano przebudowy obiektów o charakterze restauratorskim (dzwonnica, cerkiew bazyl.) i adaptacyjnym (Brama Szczebrzeska, kościół franciszkanów i reformatów).
Największy zakres robót przy kamienicach rynkowych prowadzonych przez miejscowych rzemieślników obejmowały w 1937 prace murarskie - przede wszystkim P. Krzysztofowicz, w mniejszym zakresie J. Szynkarczuk,  M. Radziejewski i F. Staroń, a ponadto J. Wyszyński, J. Mazurek, R. Piech, P. Winiarczuk, J. Ulanowski, K. Dragan, następnie stolarskie - T. Tys i w niewielkim stopniu J. Rapa, ciesielskie - F. Duras, M. Górniak, ślusarskie - wyłącznie J. Plisikiewicz, blacharskie - A. Półchleba oraz niewielki zakres Sz. Meisinger, malarskie - przede wszystkim S. Mermelsztajn oraz W. Kutnik i Z. Korba, szklarskie - M. Fass. W renowacji aktywnie uczestniczyli też kupcy kilku specjalności, od gwoździ J. Fink, blachy J. Frajdlink, desek Ch. Bronsztajn, A. Hudys, cementu E. Cwilich, żelaza B. Pfeffer, cegły Panieńskie, a także art mal. Sz. Wamzer, rzeźbiarz J Juszczyk.