Pochodził z Małopolski, mieszkał, pracował i zmarł w Szczebrzeszynie (występuje też jako Rajsman, s. Cwi Hersza, Jankew Rajfman), związany z zamojskim ruchem oświeceniowym - Haskalą; przez szereg lat mieszkał w Zamościu, wygłaszał tu dla młodzieży w sobotnie popołudnia odczyty. Wyszedł ich zbiór Moade Ereb (1863 Wilno), autor krytycznych studiów nad Biblią i Talmudem, publikował m.in. w Pradze. Nosił się z niemiecka, Wuj Pereca, który napisał o nim - wielki heretyk i badacz starożytności, a który zebrał po nim rękopisy z młodości.