Utworzona w 1978 z przekształcenia Budowlanej Spółdzielni Pracy (powstała z połączenia "Betonu" i "Budowy" (osobne hasło). W 1975 zatrudniała 180 osób. Mieściła się przy ul. Partyzantów 92 (w d. "Budowie" stolarnia), a w poł. l. 80. przeniosła się na ul. Szczebrzeską 43 (w l. 70. wybud. zakład). Prowadziła prace również poza Zamościem (m.in. budowa osiedla przy Al. WP, rozbudowa zakładów prod.), nawet w Lublinie i Chełmie.