Ur. w Zamościu, ukończył 3 kl. szkoły rosyjskiej, od 1906 przez ponad 30 lat pracował jako murarz, podmajster. Należał do współzałożycieli miejscowego SDKPiL, a w 1918 czł. Komitetu Rewolucyjnego, jak pisano później o nim "stary bojowiec". W 1940 założył organizację konspiracyjną "Wolność i Demokrację" (ps. "Cichy"). W 1944-50 był czł. pierwszej MRN, później pracował w KP PPR i związkach zawodowych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (K).