Ur. w Lublinie, podjął naukę w gimnazjum, mając 15 lat sam udał się na Węgry, następnie do Francji, do wojska Sikorskiego, z Brygadą Podhalańską walczył pod Narvikiem, wzięty do niewoli, w 1941 uciekł ze stalagu pod Hamburgiem do Budapesztu, tam był robotnikiem, uzyskał maturę, w 1943 uwięziony, zbiegł z transportu do Oświęcimia, wrócił do Budapesztu i został sekretarzem Komitetu Polskiego na Węgrzech. W 1946 zamieszkał w Zakopanem, pracował w pryw. firmie jako kier. handlowy (wielokrotny mistrz Podhala w lekkiej atletyce), od 1949 w Lublinie, uczył w Liceum, podjął studia na KUL (mgr 1955), następnie pracę na Katedrze Pedagogiki UMCS (dr n. humanistycznych 1964).
Organizował Studium Zaoczne UMCS w Zamościu (1961-69 kierownik). Był I-szym prezesem Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1967-71), prezesem Klubu Inteligencji (1963-67), czł. MRN (do 1970), autorem książki Z dziejów szkoły i oświaty elementarnej na Lubelszczyźnie (1970) i m.in. artykułu Oświata ludu na Zamojszczyźnie w pocz, XX w. ("Zamość w dziejach i kulturze...", 1969). Wyjechał do Białej Podlaskiej, gdzie został kierownikiem otwartej w 1969 filii UMCS (rok później wicedziekanem filii AWF).