Ur. w Łodzi, dyplom uzyskała w 1921 w Warszawie, później pracowała w Łucku. W 1929 zamieszkała w Zamościu (miała gabinety kolejno przy ul. Partyzantów, w Rynku Wielkim, na ul. Peowiaków). Po wojnie pracowała w Ubezpieczalni. Praktykę dentystyczną prowadziła aż do pocz. l. 70. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (C).