Ur. w pow. włodzimierskim. Do Zamościa przybył z Polan. Ukończył zamojskie LO (1951) i WSP w Łodzi (1962). Był od 1954 długoletnim nauczycielem fizyki i matematyki w zamojskim I LO. Czł. MRN. Zm. w Lublinie.