Periodyk naukowy Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (redakcja na UMCS), pod red. Wiesława Śladkowskiego (Lublin). Wyszły 3 tomy (1984, 1988, 1992), łącznie ponad 900 stron, na których znalazło się 31 artykułów, głównie historycznych, w większości dotyczących Zamościa.


 * W 1922 500 tys mk na bliżej nieokreślony "Rocznik Zamojski" uchwalił Sejmik Zamojski.