Ur. w Rzeszowie, służył w wojsku, święcenia otrzymał w 1981, od 1982 studia w Rzymie uwieńczone w 1987 doktoratem z teologii dogmatycznej, w 2001-2005 rektor seminarium, od 21 XII 2005 biskupem pomocniczym w archidiecezji przemyskiej - dewiza Eucharystia Panis Vitae (Chlebem Życia), w herbie kielich z hostią, monogram NMP i herb Rzeszowa. Przewodniczy Zespołowi ds Kontaktów z Kościołem Greckokatolickim na Ukrainie oraz Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Od 30 VI 2012 ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej (ingres 11 VIII). W 2013 przewodniczył sumie dziękczynnej podczas dożynek na Jasnej Górze.