Ur. w Poddąbrowie (gm. Miączyn), ukończył szkołę nr 1, LO (1968) i Politechnikę Śląską (1974), prof. dr habilitowany. Pracuje w Instytucie nawozów Sztucznych w Puławach, kier. Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej. Kierował zespołem, który opracował metodę pozyskiwania dodatkowych substancji z roślin (pestek, skórek).