Ur. w Zwierzyńcu, ukończył zamojskie gimnazjum (1937), studiował chemię na Politechnice Warszawskiej i Lwowskiej, dyplom magistra ostatecznie uzyskał  w 1972, wcześniej został autorem podręcznika do chemii dla II kl. liceum, prowadził ćwiczenia ze studentami UMCS. Wcześniej uczył w Szczebrzeszynie, później w Lublinie, nauczyciel metodyk. Zm. w Lublinie.