Święcenia otrzymał w 1965, przez kilka lat był wiikariuszem w kościele św. Krzyża w Zamościu, w 1984-2013 proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski, budowniczym kościoła i zespołu kościelnego, w którym znalazła się kuria biskupia, gospodarzem i organizatorem historycznej wizyty papieskiej w 1999. Jego staraniom kościół zawdzięcza bogaty wystrój wnętrza i papieski pomnik. Był kanonikiem gremialnym Kapituły Zamojskiej, w 2005 za poniesione zasługi został prałatem papieskim, wicedziekan dekanatu zamojskiego. Opublikował drukiem wspomnienia z pracy duszpasterskiej w 1992-2013 („Zamojski Informator Diecezjalny” 2017).