W 1921 uprawiano (morgi): pszenica jara 1150 (najwięcej Przedm. Lubelskie i Piaski), pszenica ozima 227 (Majdan 120, Prz. Lub. 22), żyto ozime 386 (Majdan 208, Janowice D. 34, Prz. Lub. 32, Kalinowice Rz. 30), owies 285 (Majdan 133, Prz. Lub. 34), jęczmień jary 159 (Majdan 89, Prz. Lub. 26), jęczmień ozimy 46 (N. Osada 23, Jan. D. 13), hreczka 11 (Majdan 3,2, Prz. Lub. 3), proso 9 (Majdan 4,2), soczewica 0,15, koniczyna 47,8 (Majdan 12, P.Lub/Piaski 10), wyka 34 (Majdan 21), mieszanka na siano 2 (Kal. Rz. 1, Podtopole 1), ziemniaki 296 (N.Os. 70, Majdan 68, Prz. Lub. 36), buraki cukrowe 13,6 (N.Os. 5, Prz.Lub./Piaski 5), buraki pastewne 13 (Prz. Lub. 3). Na terenie Miasta - pszenica 5, żyto 6, jęczmień 7, owies 4, koniczyna 2, ziemniaki 20, buraki cukrowe 2.
W 1924 na 1481 morgach ziemi ornej najwięcej zasiano bądź zasadzono: żyto - 387 i w kolejności ziemniaki 297, owies 286, jęczmień 234, pszenica 228, oraz buraki past. 14, buraki cukr. 13 i marchew 2 morgi.
W 1965 wg Rocznika Statystycznego z 1,5 ha zasiewów, 0,6 stanowiły zboża (po 0,2 pszenica i żyto), przemysłowe 0,4 (w tym buraki 0,3), po 0,1 pastewne i konopie, reszta poniżej 100 arów. W 1970 - uprawiano m.in. 278 ha warzywa i owoce, 305 tytoń, 452 buraki, 295 zboża. W 1973 z 1,8 tys. ha - pszenica  0,18, żyto 0,03, jęczmień 0,13, owies 0,1, buraki 0,32, ziemniaki 0,20, przemysłowe 0,4, pastewne 0,08, tytoń 0,05, konopie 0,1, rzepak 0,01. Z pól na zasiewy w 1986 (ha) zboża zajmowały 981 (w tym pszenica 505, żyto 101), ziemniaki 298, buraki cukrowe 146.
Plony (w t.) 1924 - buraki 684 (6 t. z ha), żyto 1935 (10), jęczmień 1638 (14), owies 858 (6), ziemniaki 23.760 (160), buraki cukrowe 1690 (260),
1938 - pszenica 316 (20% na rynek), żyto 210 (20), jęczmień 92 (50), owies 140 (-), ziemniaki 2150 (40), mleko 15 tys. hl (50), bydło 890 szt. (100), trzoda 650 szt. (85), drób 4200 szt. (95).
1973 - buraki 320, ziemniaki 200, pszenica 180, jęczmień 130, tytoń 50, żyto 30, rzepak 10, owies 10, konopie 10.

Skup z terenu miasta

  Zboża t. Ziemniaki t. Żywiec woł t. Żywiec wieprz. t. Mleko
tys. l
Jaja
tys. szt.
1974 307 b.d. 228 234 501 552
1975 187 b.d. 120 112 436 1.892
1977 136 b.d. 67 46 610 1.836
1979 23 129 52 58 851 b.d.
1980 b.d. b.d. 66 75 679 1548
1985 567 b.d. b.d. b.d. 749 b.d.
1986 262 176 182 104 603 567
1989 414 16 29 11 440 b.d.

* 1989 także 103 t rzepaku

W mieście pod uprawą w 1938 (ha)

 pszenica  jara  1150  burak cukrowy  13,56
 żyto ozime  386  buraki pastewne  12
 ziemniaki  296  hreczka  11
 owies  285  proso  9
 pszenica ozima  227  mieszanka na siano  2
 koniczyna  48  rzepak jary  1
 jęczmień ozimy  46  len  0,275
 wyka  34  soczewica  0,150


Zasiewy
(ha)

Rok ogółem razem
zboża
pszenica żyto ziemniaki buraki cuk.
1961 b.d. 401 139 170 297 254
1963 b.d. b.d. 131 164 278 278
1964 b.d. b.d. 176 162 308 232
1965 1312 435 184 191 189 261
1970 1345 446 193 127 287 b.d.
1975 1287 406 232 45 278 145
1977 1212 363 220 78 236 164
1980 1008 296 176 49 164 106
1981 987 290 169 57 155 103
1982 1629 593 345 116 372 160
1983 1862 743 370 159 334 203
1984 1835 773 467 150 306 230
1985 1893 877 471 129 289 156
1986 1925 981 505 101 298 146
1989 b.d. 1221 764 106 316 95
1991 2139 b.d. 545 181 384 132

* 1961, 1963, 1964 - warzywa 294, 305, 301, owies 62, 50, 62, jęczmień 30, 27, 46, konopie 37, 25, 31, koniczyna 36, 29, 30.
 * Pszenżyto 1989 - 92, rzepak 1977 - 9, 1983 - 19, 1986 - 4, Pastewne 1991 - 33.


* W 1964 zasiano (ha) - 181 pszenicy, 161 żyta, 61 owsa 38 jęczmienia, zajęto też 237 pod buraki, 257 ziemniaki, 94 rośliny przemysłowe, 234 warzywa, 40 sady.
 * W 1968 rolnicy z terenu miasta dostarczyli 128 t zboża.