Ur. w Warszawie, ukończył tam Szkołę Kupiecką (1912) i Szkołę Nauk Społecznych i Handlowych (1917) w Zamościu od IX 1918, początkowo buchalter w fabryczce narzędzi rolniczych. był prokurentem zamojskiego oddziału "Ziemianina", W l. 20-tych w spółce ze Zdziennickim jako Dom Rolniczo-Handlowy sprzedawał ziemiopłody i nasiona, jak też węgiel, materiały budowlane, meble, był kierownikiem Okręgowej Spółdzielni Stow. Spożywców. W 1919 zainicjował powstanie drukarni "Grafika" (ostatecznie przy wielkiej inflacji, wobec niewystarczającego kapitału nie powstała), a w 1923 otworzył Polską Fabrykę Gilz do Papierosów wytwórnię gilz.  Uczył też w Szkole Handlowej. W 1929-49 z wojenną przerwą był dyrektorem Centralnej Kasy Spółdzielczej i prezesem Stow. Kupców Polskich. Od 1937 prowadził "Skład papieru" - hurtową i detaliczną sprzedaż papieru, szpagatu i torebek (w Domu Centralnym, tam również mieszkał, później na ul. Jasnej), w 1947 jako sklep z materiałami piśmiennymi i zabawkami przejęty przez księgarnię "Szkolnica" (później  "Dom Książki"). W 1937 został czł. zarządu zamojskiego OZON. Po wojnie nominowany na czł. PRN, w 1945 aresztowany, później wyjechał do Warszawy, będąc tam wpływowym przedstawicielem środowiska zamościan.
Pracował jako księgowy w Zrzeszeniu Prawników Polskich i Stow. Architektów Polskich. Był współredaktorem "Głosu Zamościa", w 1930 starosta proponował mu stanowisko wiceburmistrza, autor wspomnień. Zm. w Warszawie, spoczywa na cmentarzu Wolskim. Żona Irena z d. Bieske (1898-1977) w 1932-41 dzierżawiła hotel "Centralny", zaangażowana w akcjach charytatywnych, zm. w Łodzi.