Dziełem Eugeniusza Pola (Lublin) są 4 żurawie zrywające się do lotu (fontanna przed d. UW) i rybak ciągnący sieci (przed ZDK, konserwacja 2023) z pocz. l. 60. Oprócz rzeźb, plenerowy charakter ma również sgraffito (mapa powiatu i symbolicznymi grupami figuralnymi) w fasadzie UW również autorstwa E. Pola. Na terenie koszar przy fontannie znajdowała się rzeźba siedzącego, nagiego rybaka trzymającego dużą rybę.
Na rawelinie przed Bramą Lubelską znajduje się rzeźba Dawida Psalmisty (brąz, wys. 2,7 m, na wysokim cokole), autorstwa prof. Gustawa Zemły, dar Fundacji "Karta z Dziejów", odsłonięta 19 V 2007 (na cokole cytat z psalmu 27 Pan światłością moją i zbawieniem moim). Gipsowy oryginał znajduje się w Radziejowicach. Dawid przewidziany był do ustawienia przed synagogą, która w tym czasie była jednak w remoncie.
Z końcem l. 70. pojawiły się w mieście prace powstałe podczas - osobne hasło - rzeźbiarskiego pleneru. W 2007-2010 w Rynku Solnym znajdowała się rzeźba garbusa z Łąki Leśmiana (autor Andrzej Mosio i Paweł Bernik, drzewo topolowe). Następne rzeźby w przestrzeni miejskiej stanęły w 2014 na Plantach przed Galerią Mariana Koniecznego (osobne hasło). Też osobne hasło: Pomniki.