Ur. w Łabuniach, zdał maturę w zamojskim gimnazjum (1928), ukończył podchorążówkę we Włodzimierzu, studiował na WSH w Poznaniu i KUL (zrezygnował z przyczyn materialnych). Pracował w skarbowości w Bydgoszczy i Poznaniu, a gdy wrócił w 1934 do Zamościa został sekretarzem w Sądzie Okręgowym, pracował na poczcie. Był czołowym działaczem zamojskiego harcerstwa (drużynowy, instruktor), działał w "Strzelcu", kierował zamojskim sekretariatem BBWR, działał w "Legionie Młodych".
W 1939 walczył w 3 p.a.l. i od razu przystąpił do konspiracji (ps. "Anioł", "Rymwid", "Gruby"), organizując SZP, mieszkał zabud. sądu, później przy ul. Narutowicza, Lwowskiej, Jasnej. Był organizatorem komendy obwodu i I-szym dowódcą oddziałów szturmowych obwodu zamojskiego. Gdy w XI 1940 gestapo wpadło na jego trop opuścił miasto, został komendantem ZWZ w obwodzie hrubieszowskim. Organizował akcje odwetowe, walczył z Niemcami i Ukraińcami. Zginął w Czermnie, walcząc w urządzonej przez policję ukraińską zasadzce. Pośmiertnie awansowany do stopnia majora. Album z fotografiami przekazał do zamojskiego Archiwum syn Jerzy Rychel z Wrocławia.