Był długoletnim sędzią, później adwokatem. Jeden z pierwszych działaczy SD. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (R).