Znajdował się na Przedmieściu Lwowskim, w pobliżu murów miejskich, za obecnym przedszkolem przy ul. Okopowej i tzw. "stodołą". Wzmiankowany już w poł. XVII w. Połowę obszaru dawnego rynku (ok.110x70m) zajmuje przebiegające tamtędy torowisko. Przecinała go po przekątnej droga wychodząca z bramy w kierunku Lwowa. Stanowił centrum usługowe-handlowe przedmieścia. Pierzeją zach. był częściowo otwarty w stronę miasta, przy przeciwległej stał kościół św. Krzyża, od którego urobiono nazwę Rynku (nazywany też "rynkiem krzyżowym").
W 1696 przy Ryneczku Świętokrzyskim wymieniano aż 38 nieruchomości, a wśród nich 9 domów, kilka folwarków, 2 wytwórnie win, "dom wjezdny", "szpitalik ruski".
W domu Andrzeja Fedorowicza składał przysięgę ordynacką nie wpuszczony do miasta Marcin Zamoyski. Rynek uległ likwidacji wraz z kasatą przedmieść i rozbudową fortyfikacji w 2 dekadzie XIX w.