Pochodził ze Stanisławowa, w VI 1918 jako sędzia śledczy przybył z Radomia do Sądu Okręgowego w Zamościu. Bardzo aktywnie uczestniczył w wydarzeniach niepodległościowych, wszedł do komitetu w sprawie poprawienia sytuacji ekonomicznej, przemawiał m.in. podczas wiecu obywatelskiego 10 X, wygłaszał odczyty, organizował stowarzyszenie urzędnicze (gospodarz zarządu). Mieszkał przy ul. Kościuszki d. 4. Później w Stanisławowie adwokatem, a po wojnie w Rabce. Jego córka Zofia Rydet (1911-1997) wybitna polska artystka - fotografik, na krótki czas znalazła się w Zamościu, miała w tu wystawy (1986, 2013).