Ur. w Zamościu, ukończył w 1977 Technikum Rolnicze, studiował na AR w Krakowie i rozpoczął działalność gospodarczą, początkowo rolniczą, później sadowniczą i szkółkarską (25 ha), a od 1990 transportową. Prekursor prywatnego międzynarodowego transportu w Polsce i założyciel prywatnej samochodowej firmy towarowo-osobowej "Rumat" (1999). Posiadał m.in. 7 komfortowych autokarów (linia do Paryża i Kolonii), później także zestawy towarowe najnowszej generacji i zatrudniał ponad 50 osób. Był prezesem Polskiego Stow. Przewoźników Pasażerskich Międzynarod. Transportu Samochodowego w W-wie, od 2011 prezesem Zamojskiego Biura Podróży. Czł. pierwszej Rady Nadzorczej szpitala im. Jana Pawła II. Działał w Rotary Club i Aeroklubie (był wiceprezesem), latał motolotnią i jeździł konno jako amator kawalerzysta, hodował konie, zagrał w filmie M. Pujszy Ostatni klaps (2015), także  myśliwy.
Jego ojcem był Henryk Ruczajewski (1921-1985), więziony przez Niemców, uciekł z transportu, walczył w partyzantce na Kielecczyźnie, pochowany na cmentarzu komunalnym.