Dawne przedmieście leżące na zachód od miasta. Powstało w 1583 na Kępie za zalewem i na północ od drogi (grobli) szczebrzeskiej, przy ulicy łączącej groblę janowicką z Przedmieściem Szczebrzeskim (ob. okolice ul. Królowej Jadwigi w pobliżu stadionu). Rozmierzone, ale jeszcze dłuższy czas nie zasiedlone. Czasem też nazywane Podzamczem.
Jako teren zamieszkały znane od XVII w., 1696 - 61 nieruchomości, prawie wyłącznie chałup (43, jeszcze 3 domy, bez jednej lepianki nawet), w 1770 - 52, głównie domów. Znajdował się tam folwarczek kolegiacki - chałupka i obórka, później za sprawą inf. Trembińskiego dom (3 pomieszczenia), spichlerz, budynki inwentarskie, spichlerz, browarek, studnia oraz urządzona na stawie zarybiona sadzawka. Po 1809 ocalały tylko nieliczne. W l. 20. XIX w. zlikwidowane. Od l. 50. XX w. ulica o tej nazwie.