Ur. w Piotrkowie. W Zamościu od 1930. Miał kancelarię przy ul. Żeromskiego, mieszkał przy ul. Orlicz-Dreszera. Bronił w procesach komunistów. W 1934 został radnym miejskim z lewicowego ugrupowania, wygłaszał odczyty w TUR. Po wojnie przewodniczył stowarzyszeniu b. więźniów.