Ur. w Zamościu, ukończył Szkołę nr 2 i II LO, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1981), od 1990 doktor n. przyrodniczych, od 2003 dr hab. (obydwie rozprawy tematycznie związane z Zamojszczyzną). Po studiach rozpoczął pracę w tworzonym w Zamościu Instytucie Nauk Rolniczych AR, adiunkt Wydziału Nauk Rolniczych UP, w 2008 kandydował na stanowisko dziekana wydziału. Od 2012 w PWSZ (wykład w Instytucie Turystyki i Rekreacji), dyrektor Centrum Badań i Transferu Technologii, od 2016 rektor PWSZ. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, cykli popularyzatorskich w prasie zamojskiej.