Lwowianin, ukończył gimnazjum klasyczne, wstąpił na Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej, W czasie wojny w armii austriackiej, poza frontem (wada serca), w Przemyślu, na Kielecczyźnie i w Zamościu, z końcem 1918 został dowódcą kompanii saperów budującej mosty polowe. W 1920 wznowił studia na Politechnice, w 1922 został asystentem przy Katedrze Historii Architektury, organizował Związek Studentów Architektury, współorganizował budowę Domu Technika, jeden ze współzałożycieli i redaktorów pisma "Życie Technickie". Laureat I nagrody w konkursie Wydziału Architektury PL na przydrożną kapliczkę w Beskidach. Zmarł śmiercią samobójczą w wyniku pojedynku "amerykańskiego". Rozmiłowany w akwareli i tematyce architektonicznej. Zachowało się kilka prac z okresu pobytu w Zamościu (1916-20).


 * Prace o tematyce zamojskiej:  Kazamata 1916  (21x21),  Widok z wieży Kolegiaty 16 7 1917 (21x19), Brama Szczebrzeska 24 7 1917 (21x19), Synagoga 1 6 1920 (26x25), Widok na wieżę ratusza 11 6 1920 (26x15), Stara poczta 13 6 1920 (32x24), Świątynia dumania (42x28).