Ur. w Kotlicach, od 1943 w Zamościu. Ukończył zamojskie LO, absolwent warszawskiego AWF. W 1951 został sekretarzem PKKFiT, od 1952 uczył WF w szkole nr 3, następnie nr 9. Był pomysłodawcą i twórcą powstałego w 1964 przy szkole międzyszkolnego ośrodka wychowania fizycznego i sportu, tam też jego staraniem powstał przez długie lata jedyny w Zamościu basen. Stał się legendarną postacią tej szkoły. W 1975 został dyrektorem Wojew. Szkolnego Ośrodka Sportowego (osobne hasło). Od 1984 na emeryturze, w następnych latach dzieło jego życia uległo dewastacji.
Był trenerem II klasy piłkarzy - "Technika" (1958-63) i w międzyczasie "Hetmana", którego pierwszy zespół prowadził jeszcze w 1986. Później trenował w "Padwie" (narciarstwo, siatkówka, piłka nożna). W 1989 został wiceprzew. Miejskiego Komitetu Obywatelskiego. Jako działacz "Solidarności" kandydował do Senatu (1993). Opracował kronikę zamojskiego oddziału "S". Był bohaterem filmu Ryszarda Molasa Człowiek z lasu.