Był powołanym przez Jana Zamoyskiego, nie określonym żadną ustawą - sądem "ostatniej instancji", odwoławczym, w praktyce od wyroków Trybunału Zamojskiego i Sądu Komisarskiego. Posiedzenia odbywał w pałacu, ale także w Szczebrzeszynie i Klemensowie, nieregularnie. Ordynat powoływał sędziów, przewodniczył rozprawom, wyroki ferowano w jego imieniu. W Szczebrzeszynie egzekwowano wyroki i przechowywano akta. Działał jeszcze w 1781.