Inscenizacja w Rynku Wielkim, której pomysłodawczynią i reżyser była Teresa Madej. Jej tematem był sąd nad zamojską czarownicą Katarzyną Bielenkowiczową, żoną wójta zamojskiego, ściętą w Rynku w 1664, przygotowana w oparciu o kroniki Bazylego Rudomicza i Legendę o nieszczęsnej Katarzynie Karoliny Zdeb. Odbyła się 16 V 2009 w ogródku restauracji "Padwa", następnie w ramach ZLT przed ratuszem (27 VI 2009), w na scenie w Rynku (15 V 2010, nagrany jako film) i na cześć prof. Jerzego Kowalczyka na scenie przed muzeum (17 V 2013). W inscenizacji uczestniczyli głównie przewodnicy turystyczni, historycy, także radca, artysta malarz. Oprawę muzyczną przygotował Walery Semeniuk.

 * Role: Bazyli Rudomicz (Wojciech Łosiewicz), Jan Sobiepan Zamoyski (Zbigniew Choma), Jerzy Szornel sędzia połączonych sądów (Piotr Hildebrand), Andrzej Abrek junior Oskarżyciel (I - Jacek Feduszka, II - Paweł Dziadosz), Hieronim Żaboklicki (Jacek Danel), Czarownica Katarzyna Bielenkowicz (Teresa Madej), Czarownica Piernikowa (Maria Rzeźniak), Czarownica Mikołajowa szewcowa (Jadwiga Kozłowska), Kat (Piotr Maciąg), Mnich (Jerzy Tyburski), wójt Maciej Bielenkowicz, mąż Katarzyny (Leszek Sobuś), ponadto w II inscenizacji: Maria Kazimiera Zamoyska (Dominika Lipska), Gryzelda Wiśniowiecka (Klaudia Steć). W przedstawieniach uczestniczył także Chór "Rezonans", Zamojskie Bractwo Rycerskie oraz hejnaliści.