Wykładał od 1662 filozofię moralną. Rektorem wybierany w 1666 i 1671. Został kanonikiem kolegiackim, od 1667 kustoszem kapituły, a także m. in. proboszczem w Tartakowie, gdzie wybudował kościół i dziekanem sokalskim. Zm. w Turobinie, pochowany w Kolegiacie.