Ur. w Zamościu, jest absolwentem zamojskiego PLSP (1959). Uzyskał dyplom na wydz. ceramiki PWSSP we Wrocławiu (1965), krótko uczył w liceum plastycznym w Częstochowie, później przez całe zawodowe życie w zamojskim PLSP (1967-2002).
Uczestniczył w plenerach i wystawach zbiorowych zamojskiego środowiska plastycznego. Najczęstszym tematem jego prac jest pejzaż, kwiaty, malowane w konwencji lirycznego koloryzmu, z dość realistycznym podejściem do formy. Miał jedną wystawę indywidualną (Tomaszów, 1989). W muzeum zamojskim Fabryka domów 1976. Zachowały się prywatnie interesujące prace ceramiczne z lat 60-tych. Zasłużony Działacz Kultury. Mieszkał m.in. przy ul. Cichej.


 * Na wystawie zbiorowej w GSW w 1984 jego kompozycja należała do wyróżniających się prac. W 1991 I. Winiewicz o pejzażach - swoiste impresje na temat jesiennego czy zimowego krajobrazu Roztocza, nie pozbawione przy tym waloru dekoracyjności.