Spółka Akcyjna powstała na bazie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (osobne hasło) przy ul. Młyńskiej 27, zajmująca się produkcją maszyn i urządzeń rolniczych. Majątek upadającej irmy wyceniono na 810 tys. zł. W potencjał technologiczny i fachowy zainwestowała lubelska Sipma i 15 III 1996 utworzyła wspólnie "Sip-Mot" SA - 80%  z 148 tys. akcji a 30 zł dla Simpa (prezes Jan Chadam, 1999-2001 Jan Schodziński, od 2001 Henryk Derlak). Trzy dni później przeniesiono tu z Lublina produkcję rozrzutników do nawozów. W X 1996 zainwestował także 21% Bizon (Sipma 54, LFMR 10,5). Produkował m.in. podzespoły do kombajnów (30% do Niemiec), mieszalniki do pasz (do 1999), owijacze bel sianokiszonki (złoty medal na "Polagra"), silosy do zboża, nośniki widłowe, rozrzutniki obornika (1997 - 9 wyrobów), a później także odśnieżarki, chwytaki bel słomy, nośniki widłowe, przyczepy samowyładowcze (do 1999), wyorywacze samowyładowawcze do buraków i od 1999 drzwi antywłamaniowe (miesięcznie ok. 350). W IV 1996 uruchomiono punkt sprzedaży i serwis dla wsi. Zatrudnienie: 1996 - 270, 1997 - 367, 1999 - 280, 2002 - 160, 2010 - 150. W 1997 uzyskano już dobre wyniki finansowe. Nadal utrzymywano szkołę zawodową. Od 2000 w kryzysie.