Pochodzi z Hrubieszowskiego, w Zamościu od końca l. 70., specjalizuje się w sprawach kryminalnych, czł. Okręg. Rady Adwokackiej. W stanie wojennych bronił internowanych (Internowani, TZ 1991 nr 1). Działa w Zrzeszeniu Prawników Polskich. Był pierwszym wiceprezydentem Rotary Club. Autor referatu podczas sesji poświęconej Powstaniu Styczniowemu (1983).