Pochodził z Pragi, wg inskrypcji z nagrobka były oficer wojsk austriackich. Później związany z Zamojszczyzną, w 1838 był oficjalistą ordynackim w Brodach, później podleśniczym w Nieliszu (wzm. 1842), geometrą w Horyszowie Polskim (1845). Ożeniony z Urszulą ze Skulskich (1810-1870) z Sitańca, c. Antoniego. Spoczywają na zamojskim cmentarzu (N).