Ur. w Helenówku (Łukowskie), był żołnierzem AK, wywieziony do Rosji, w 1944-46 w obozie w Borowiczach - przymusowa praca w kopalni. Ukończył zaocznie zamojskie LO. W 1950 pracował w urzędach gminnych w Radecznicy i Sułowie, w XII 1951 został sekretarzem zamojskiego PPRN. W 1952-61 przewodniczący PPRN w Zamościu (po wydarzeniach październikowych w 1956 jednogłośnie pozostawiono go na stanowisku), a w 1957-61 poseł na Sejm II kadencji. Później był dyrektorem DBOR (1961-63) i długoletnim prezesem spółdzielni "Rozwój" (1963-85). Spoczywa na cmentarzu w Zamościu.