W latach międzywojennych tylko raz senator wybrany został senator z Zamościa - w 1922 Piotr Zubowicz (PSL). Po wyborach w 1989 i 1991 brak senatora z Zamościa, dopiero w 1993 wybrany został  - jedyny raz - Jerzy Derkacz (lekarz). Najwięcej z Zamościa osób kandydowało w 1993 aż 6 osób, najmniej w 2001 - jedna.

Do Senatu w 1989-2011 z Zamościa kandydowali: Błażejewicz-Teresińska Anna SD 1989, Chrzanowski Kazimierz Unia Prezydentów 2011, Ciastoch Marek 2-krotnie SLD 1993 i SLD 1997, Derkacz Jerzy PSL 1993, Fudali Włodzimierz SLD 1997, Godzisz Ireneusz PO 2011, Grzelaczyk Marek Prawica Marka Jurka 2007, Kostrzewska Zofia SLD 1991, Matuszewski Jerzy "Solidarność" 1991, Misztal Stanisław 3-krotnie PC-ZP 1993, Samoobrona RP 2005 i wł. komitet 2001, Olborski Andrzej PiS 2007, Palonka-Czwal Hanna UD 1991, Pietroń Lucyna Dom Ojczysty 2005, Różycki Janusz Unia Demokratyczna 1993, Sagan Franciszek "Solidarność" 1993, Skiba Mieczysław PZPR 1989, Stąsiek Lucyna SLD 1993, Stoczkowski Waldemar 1991, Szubtarski Marian Stowarzyszenie "Pax" 1989.

 * W 1989 z kandydatów z Zamościa najwięcej głosów w całym okręgu otrzymali: Anna Błażejewicz-Teresińska 11.901 (III m.), Mieczysław Skiba 11.758 (IV m.), Marian Szubtarski 3.446 (VIII na 9-ciu).
1994 - Marek Ciastoch 31.468 (V m.), Włodzimierz Fudali 27.077 (VII m. na 9-ciu).
2007 - Andrzej Olborski 77.472 (IV), Marek Grzelaczyk 11.875 (XIV na 14-tu).
2015 -  Kazimierz Chrzanowski 7.218 (