Ur. w Łucku, studiował we Lwowie, przeniósł się do Petersburga, gdzie ukończył konserwatorium, był tam też wykładowcą, laureat konkursu kompozytorskiego w Japonii. Autor symfonii i uwertury na Rosz-ha-Szana wykonanej przed Pałacem Zimowym dla kilkunastu tysięcy osób. Jego utwory wykonywane są także w Niemczech i USA. W 2005 z żoną i 6-rgiem dzieci zamieszkali w Zamościu. Był instruktorem muzyki w ZDK, założył chór gospels, akompaniował, komponuje (m.in. dla "La Primavera", "Sąd nad czarownicą"), pracował nad operą Hiob. W jego działalności widoczna fascynacja kulturą żydowską. Ob. mieszka w Londynie. Żona Elżbieta pochodzi z Hrubieszowa, absolwentka zamojskiego SN i petersburskiego Instytutu Judaistyki, laureatka konkursów recytatorskich. Ich dzieci noszą imiona: Samuel, Abigail, Szulamit, Ariel, Eliasz, Mosze.