Miasto nad rzeką Kocher w Badenii-Wirtembergii (Niemcy), ponad 40 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1027, słynęło z kopalni soli (od V w.). Jest tam m.in. kościół z największymi schodami w Niemczech. Działa największa w Niemczech kasa oszczędnościowo-budowlana (Bausparkasse). Od 1918 jest tam organizowane plenerowe lato teatralne.
Z inicjatywą współpracy wystąpili w 1978 goszczący w Zamościu radni tego miasta (Zamość zaproponował im  - za pośrednictwem konsulatu - URM). W 1980 nawiązał współpracę ks. Andrzej Jabłoński z Nowego Miasta, natomiast istniały początkowo opory przed kontaktami ze strony władz. Od 1982 niesiona była pomoc materialna. W XII 1988 powstało Towarzystwo Przyjaźni Zamość - Schwäbisch Hall (1990 - 140 czł., do 1995 prezes Waldemar Zakrzewski - odznaczony srebrnym medalem miasta Schw. Hall). 16 VI 1989 zawarto porozumienie ramowe, a w 1990 podpisano umowę "O współpracy partnerskiej miast". Zasłużonym propagatorem współpracy był nadburmistrz dr Karl F. Binder (Honorowy Obywatel m. Zamościa). Niemcy znacząco wsparli zamojski szpital i ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, fundowali stypendia, oprócz szpitala współpracowali harcerze, WSZiA z tamtejszymi odpowiednikami. 
W 1990 Jerzy Hycki wykonał dla tamtejszego Instytutu Goethego popiersie patrona. Gościliśmy grupy zawodowe (np. ogrodników), artystów stamtąd: 1987 - 2 teatry, 1991 Tanz Teather, 1992 orkiestra dęta, 1993, 1994 (ZLT), 1996 Theater AG i duet jazzowy (JnK), 1991 chór, 1996 zespół solarzy. W ramach wymiany wyjeżdżali - MTA (kontakty od 1983), "Rezonans", "Capella all Antico", szkoła muzyczna, a muzeum współorganizowało wystawę "Córy Europy" (1996), była też wystawa 4 plastyków (1998) i 7 plastyczek (2001). 27 VI 1999 odbyła się w Zamościu wspólna sesja obu rad miejskich (z Sch.H. przybyło ponad 40 osób). Tego roku w 10-lecie współpracy przywieźli dary i 4 solidne dębowe ławki na Rotundę, a po kolejnych 10 latach kolejne ławki.
W ciągu 10 lat Schwäbisch odwiedziło 1800 zamościan (115 wizyt), do nas przyjechało 900 osób (ponad 50), ciągu 20 lat 2300 i 1500, ostatni wyjazd zamościan w 2018. 2 VIII 1997 Monika Pyż poślubiła Hermana Schocka (zamojska pielęgniarka z tamtejszym lekarzem). Po 2000 kontakty obu miast osłabły. W 2022 odwiedził Zamość wiceburmistrz miasta.


 * Zarząd wybrany w 1992 - prezes Waldemar Zakrzewski, wiceprezes Irena Liberadzka, czł. Grażyna Smyk, Zbigniew Krukowski, Ryszard Karczmarczuk, Irena Mikuła, Izabella Szewera.