Powstało 12 XII 1991 przy Ośrodku Opiekuńczym (ul. Orlicz-Dreszera 2) z inicjatywy Tow. Pomocy im. Brata Alberta we Wrocławiu - jedno z 67 w tamtym czasie w Polsce - schronisko dla bezdomnych (1997 - 19 miejsc, 3 sale). Można było skorzystać z kuchni, była też tradycja wspólnej kolacji. Kontrowersje wzbudzała wśród okolicznych mieszkańców lokalizacja i bulwersujące nazbyt Luksusowe warunki - formę wynagrodzenia lumpowskiego trybu życia. Z czasem wprowadzono łóżka piętrowe i dostawki. Podczas ogólnop. liczenia bezdomnych 7 II 2013 na 61 bezdomnych w mieście, 44 przebywało w schronisku. 8 II 2017 doliczono się 42 bezdomnych (34 w schronisku, 2 w ośrodku dla nietrzeźwych 3 w pustostanach, 2 na działkach, 1 u znajomego na Starówce), ponadto 11 w zakładzie karnym. Schroniskiem kieruje Elżbieta Gawron.
Z 13/14 II 2019 naliczono w Zamościu 37 bezdomnych (5 mniej niż dwa lata temu), poza schroniskiem - w mieszkaniach na starówce koczowało 5, na działkach 1, w pustostanie 1, w izbie wytrzeźwień 1, oraz 2 kobiety w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.