Ur. w Dzierzkowicach, ukończył studia w Lublinie, skąd przybył do Zamościa. Był dyrektorem Zakładów Mięsnych (1959-62), następnie ODBOR (1962-65, gdzie też Gł. Architektem), Dyrekcji Inwestycji Miejskich i MPRB (1974-75), też kierował wydziałem GKM w ratuszu. Przewodniczył zamojskiemu oddziałowi NOT (1964), był czł MRN.