Ur. w Alojzowie, od 1951 służył w wojsku, od 1958 oficer zawodowy w Zamojskim TSWL. Po przejściu na emeryturę przez 20 la prowadził pracownię filmową w Muzeum Zamojskim. W 1955 z jego inicjatywy powstał Amatorski Klub Filmowy "Dedal". Dokumentował wydarzenia w mieście, w Muzeum najstarsze jego filmy pochodzą z 1956 (ponad sto, nie zdigitalizowane), później rejestrował wydarzenia, zwłaszcza kulturalne na VHS (kilkanaście kaset przekazał do APZ, film z ostatnim pochodem pierwszomajowym na YT). Filatelista.