Od 14 XII 1830 pełnił do pocz. II 1831 funkcję komendanta twierdzy (wcześniej był pierwszym powstańczym gubernatorem Warszawy). Po upadku powstania na emigracji we Francji.