Dłuższy czas służył na Podolu (w Barze), po powstaniu listopadowym był komendantem zamojskiej twierdzy. Zm. w Zamościu.