Ur. w Księżpolu, przed wojną zamieszkał przy ul. Kilińskiego, ukończył zamojskie gimnazjum (1948) i historię na KUL (1953). Przez całe życie zawodowe pracował w zamojskim PKS - kierował działem przewozów towarowych (do 1989). W czasach szkolnych był utalentowanym, wszechstronnym lekkoatletą (MKS w 1946-48). Jego wyniki na 100 m - 11,4 s. (1946) i w dal - 6,62 m (1947) należały do najlepszych wśród seniorów w Polsce. Mieszkał przy ul. Jasnej.


  * Rysiek Skwarek starosta naszej klasy, po wejściu profesora Pieszki, krzyczał na całe gardło "Cześć marszalkowi!, na co gromko odpowiadaliśmy trzykrotnym okrzykiem: Cześć, cześć, cześć!" (Romuald Kołodziejczyk)
 * W Tabelach "Przeglądu Sportowego" 14 VI 1947 Skwarek ze swoim wynikiem w skoku w dal zajmował drugie miejsce kraju!