Na Przedmieściu Lubelskim wymieniana była w okresie staropolskim ulica Skałka Górna - w pobliżu muru i drogi publicznej, innym razem wymieniana przy okazji ul. Skierbieszowskiej (w tyle Skałki). Nazwa wskazuje na istnienie kamienia w tym miejscu. Wymieniane są domy na Skałce, w 1727 znajdujemy zapis na domu na Skałce. Wzmiankowana w 1636 i 1656 - b.d. W 1696 liczyła 32 nieruchomości, w tym 5 chałup, 14 lepianek, 3 folwarki i aż 10 ogrodów. W  1770 - 33 domy.